معرفی شهرستان : شهرستان تربت جام از شهرستانهای تابع استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان، شهر تربت جام است.

 

مختصات جغرافیایی شهرستان : 60 درجه و 15 دقیقه تا 60 درجه و 30 دقیقه طول جغرافیایی و 34 درجه و 35 دقیقه تا35 درجه و 47 دقیقه عرض جغرافیایی .

مساحت شهرستان : 8184 کیلومتر مربع.

 

آدرس ناحیه: تربت جام- میدان بسیج- ناحیه تربت جام.

تلفن ناحیه: 05152525111

 

آمار مجاری توزیع ومصرف فراورده های نفتی ناحیه:

 

تعداد مصرف کنندگان عمده : 134 مورد

........................................................................................................................

تعداد مصرف کنندگان جزء : 2298 مورد

...........................................................................................................

تعداد مجاری عرضه فراورده های نفتی:69 باب ........................................................................................................................

تعدادفروشندگیهای نفت سفید ونفتگاز:61 باب

.........................................................................................................

تعدادجایگاههای اختصاصی :8 باب

........................................................................................................................

تعداد تاسیسات گاز مایع :1باب

........................................................................................................................

میانگین حجم ورودی روزانه:330000 لیتر

میانگین حجم خروجی روزانه:330000 لیتر


Loading

تماس با ما:

مشهد - بلوار خیام - بلوار سجاد - خیابان جانباز جنوبی   

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه خراسان رضوی

کد پستی : 9187793120
شماره تلفن : 9-7630700-0513
شماره نمابر: 7630708-0513
مرکز پاسخگویی : 09627