معرفی شهرستان : شهرستان قوچان منطقه ای کوهستانی واقع در شمال غربی استان خراسان رضوی از شهرستان‌های شمالی استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان شهر قوچان است. باجگیران دیگر شهر آن است که با کشور هم مرز می باشد.

 

مختصات جغرافیایی شهرستان : 58 درجه و 10 دقیقه تا 58 درجه و 58 دقیقه طول جغرافیایی و 36 درجه و 37 دقیقه تا 37 درجه و 40 دقیقه عرض جغرافیایی .

مساحت شهرستان : 5234 کیلومتر مربع.

 

آدرس ناحیه: قوچان بلوار مدرس چهارراه ژاندارمری شرکت ملی خش فراورده های نفتی ناحیه قوچان.

تلفن ناحیه: 05147237772

 

آمار مجاری توزیع ومصرف کنندگان فراورده های نفتی ناحیه:

 

تعداد مصرف کنندگان عمده : 218 مورد

........................................................................................................................

تعداد مصرف کنندگان جزء :2581 مورد

...........................................................................................................

تعداد مجاری عرضه فراورده های نفتی:83 باب ........................................................................................................................

تعدادفروشندگیهای نفت سفید ونفتگاز:72 باب

.........................................................................................................

تعدادجایگاههای اختصاصی :11 باب

........................................................................................................................

تعداد تاسیسات گاز مایع :1باب

........................................................................................................................

میانگین حجم ورودی روزانه: 740700 لیتر

میانگین حجم خروجی روزانه: 412000 لیتر


Loading

تماس با ما:

مشهد - بلوار خیام - بلوار سجاد - خیابان جانباز جنوبی   

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه خراسان رضوی

کد پستی : 9187793120
شماره تلفن : 9-7630700-0513
شماره نمابر: 7630708-0513
مرکز پاسخگویی : 09627