معرفی شهرستان : شهرستان درگز یا دره گز یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است. از شمال به مرز ایران و ترکمنستان از مشرق و جنوب شرقی به مشهد از جنوب به چناران و از مغرب به قوچان محدود است.

 

مختصات جغرافیایی شهرستان : 58 درجه و 29 دقیقه تا 59 درجه و 37 دقیقه طول جغرافیایی و 36 درجه و 55 دقیقه تا 37 درجه و 43 دقیقه عرض جغرافیایی .

مساحت شهرستان : 4194 کیلومتر مربع.

 

آدرس ناحیه: بلوار امام خمینی شرکت ملی خش فراورده های نفتی ناحیه درگز .

تلفن ناحیه: 05146223130

 

آمار مجاری توزیع ومصرف کنندگان فراورده های نفتی ناحیه:

 

تعداد مصرف کنندگان عمده : 5

........................................................................................................................

تعداد مصرف کنندگان جزء :3500

...........................................................................................................

تعداد مجاری عرضه فراورده های نفتی:32 باب ........................................................................................................................

تعدادفروشندگیهای نفت سفید ونفتگاز:29 باب

.........................................................................................................

تعدادجایگاههای اختصاصی : 3 باب

........................................................................................................................

تعداد تاسیسات گاز مایع :1باب

........................................................................................................................

میانگین حجم ورودی روزانه:65000 لیتر

میانگین حجم خروجی روزانه:65000 لیتر


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.