نام موزع نام خانوادگی تلفن نام تاسیسات آدرس
  شرکت پرسی ایران گاز سید حامد هاشمی
33210379 پرسی ایران گاز

مشهد-کیلومتر 5 جاده قدیم نیشابور اول جاده ده غیبی


عامل توزیع  نام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
  الیاس تیموری مقدم 9156255287 9374118874 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان میامی ، روستا میامی، محله عظیم آباد ، کوچه آبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  امان اله طلوعی کالخونی 9155083949 9158179970 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدقربانی ، کوچه شهید مولاعباسی5[طبرسی 73] ، بلوار طبرسی شمالی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  بتول تنهازاک 9906302471 9198167886 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ایثارگران ، کوچه کفسان ، خیابان آزادی 119 (توس 84) ، پلاک 0 ، طبقه اول
  بهاره افضلی 9151672620 9185119581 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش شاندیز ، دهستان شاندیز ، روستا ویرانی، محله /ویرانی ، خیابان ویرانی 25 ، خیابان کشاورز 6 ، پلاک 21 ، طبقه همکف
  جلال آذرنیوه 9023140204 9197181803 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان طوس ، روستا باغون آباد، محله ندارد ، کوچه آزادی 141 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  جلال عباسی مقدم طرق 9151131034 9165193164 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش احمد آباد ، دهستان سرجام ، روستا ارفی، محله بالامحله ، جاده اصلی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  جواد رحیمی 9155119126 9163748975 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله المهدی عج ، کوچه شهیدریاضی 11[شهیدنقیبی فرد14] ، خیابان شهیدعباسعلی نقیبی فرد[ش دایی6] ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسن اصغرزاده مطلق 9151179034 9197177043 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان طوس ، روستا کاظم آباد، محله ندارد ، خیابان توس 182 ، بلوار توس ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسن محمدیان طرقی 9151013432 9168856581 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله کارمندان دوم ، کوچه شهیدرستمی 22/8 ، کوچه بلوک 58 ، پلاک 8 ، طبقه همکف
  حسین قرائی 9157993692 9165197654 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش احمد آباد ، دهستان سرجام ، روستا رباطخاکستری، محله آخرده ، جاده اصلی ، کوچه چپ کال ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسینعلی خالقی 9371492339 9167113398 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، شهر رضویه، محله رضویه// ، کوچه رضوان 6 ، خیابان آتش نشانی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رمضانعلی وطن دوست مقصودآباد 9151591920 9194796363 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدمطهری ، خیابان عبدالمطلب 26 ، خیابان شهیدآرام حائری 2 ، پلاک -41 ، طبقه اول
  روح اله غائبی 9379341466 9188819888 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله فرهنگ ، خیابان معلم 28 ، بلوار معلم ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  سیدمهدی رضوی 9151110261 9199663574 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله وحدت ، بزرگراه شهیدچراغچی ، کوچه شهید چراغچی 13 [قدس 7] ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی حسین زاده کروجی 9151064821 9354136569 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش احمد آباد ، شهر ملک آباد، محله /ملک آباد ، خیابان بخشداری ، جاده اصلی مشهد - نیشابور ، پلاک 65 ، طبقه همکف
  علی اکبر گوهری شغل آباد 9153148310 9198914957 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله حجت حجت عج ، کوچه توس 43/15 (شهیدحسن زاده 4) ، خیابان شهیدحسن زاده(شهیدشفایی نژاد9) ، پلاک 8 ، طبقه دوم
  غلام علی ناری فیض آباد 9385088688 9358168713 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان تبادکان ، روستا قرقی علیا، محله ندارد ، خیابان شهیدکشمیری ، خیابان شهیدکشمیری 62 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  فاطمه خداپرست 9152260221 9153983368 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله رضاییه ، خیابان خط راه آهن ، خیابان ذکریا ، پلاک 46 ، طبقه همکف
  فرامرز استانستی 9389077742 9716864569 استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله 17 شهریور ، کوچه 17 شهریور 29[شهید حسن فروتن] ، بن بست ((وردی)) ، پلاک -5 ، طبقه همکف
  کاظم رحمت زاده 9931350894 9163986457 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله بهارستان ، خیابان شهید خاکستری ، خیابان صبا 41(شهید خاکستری 8) ، پلاک 20 ، طبقه اول
  کبری عبداله زاده قندشتنی 9153010318 9164934679 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله انقلاب ، کوچه زمین خاکی ، خیابان شهید دائی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد حسن زاده کلاه بخش 9153008285 9359185002 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان کنویست ، روستا دستگردان، محله ژ1ستگردان ، خیابان اصلی ، کوچه آبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمدحسین آذرنیوه 9157390052 9168965848 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهرک شیرین ، بزرگراه بسیج ، خیابان ورودی اصلی بازار حافظ ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمدحسین فروغی فر 9155120198 9194765855 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدمطهری ، بلوار شهید کریمی [عبدالمطلب 14] ، بلوار حرعاملی ، پلاک 0 ، گاراژ عصاران ، طبقه همکف
  محمدعلی آذرنیوه 9158001053 9197181803 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان طوس ، روستا باغون آباد، محله ندارد ، کوچه آزادی 141 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمود کلامی 9153048368 9149617680 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله بلال ، کوچه شهیدمیرزائی28 ، بزرگراه شهیدمیرزایی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  مختار سلیمانی 9155146877 9351178745 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان طرقبه ، روستا کلاته آهن، محله ندارد ، خیابان /کلاته آهن ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  مرتضی نظامی 9156979927 9361615737 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، شهر چناران، محله جلال آل احمد ، خیابان جلال آل احمد ، کوچه جلال آل احمد 5 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  مهدی سلیمانی 9158201440 9175763586 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدبهشتی ، خیابان پارس 12 [همت 7] ، بن بست ((جلال نژاد)) ، پلاک 253 ، طبقه همکف
  مهدی مصطفی پور 9157044491 9159735978 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله پورسینا ، کوچه خوش سیما24 ، خیابان خوش سیما ، پلاک 144 ، طبقه همکف
  نصرالله بشارتیان 9055061157 9194813111 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله هنرور ، بلوار عبدالمطلب ، بلوار ابوطالب ، پلاک 0 ، طبقه همکف


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.