نام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
  شرکت امیدگاز خراسان 211900222 تایباد تاسیسات امید گاز نعمتی تایباد 211900223

عامل توزیع  نام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
  ادهم باب زن 9158156966 9593165082 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان پائین ولایت ، روستا کشکک، محله ندارد ، کوچه دهیاری 10 ، کوچه دهیاری ، پلاک 22 ، طبقه همکف
  اسداله درویش زاده 9158158823 9595174517 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا فرزنه، محله ندارد ، کوچه (رودخانه 1) ، کوچه ((محمد درویش زاده)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  امراله رمضانی 9159744128 9593116673 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، شهر کاریز، محله کاریز ، کوچه فجر ، خیابان نیایش ، پلاک 8 ، طبقه همکف
  امیرمحمد سروری 9158150351 9595145587 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا آبغه، محله ندارد ، کوچه سیدا ، کوچه خیرات 2 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسین حمیدی بهلولی 9158145317 9595173398 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، آبادی رهنه، محله ندارد ، کوچه امام حسین ، کوچه (حسینیه) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  سعید عظیمی 9907442670 9595154476 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا کوه آباد، کوچه ((خسروکریمی)) ، کوچه ((محموداکبری)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  شیرمحمد رحیمی پشته ئی 9044549001 9595116690 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا پشته، محله ندارد ، کوچه بهروز ، خیابان شهیدرحیمی ، پلاک 119 ، طبقه همکف
  عبدالرحمان شاکری 9304554602 9593164481 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان پائین ولایت ، روستا محسن آباد، محله محسن اباد ، کوچه ((ابراهیم ابدالی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  عبدالرشید رشیدی فرزنه ئی 9038283875 9595174560 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا فرزنه، محله ندارد ، کوچه ((محسن نازپرور)) ، کوچه (مسجد امیرحمزه) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  عبدالقادر نعمتی پشته ئی 9157380791 9595117079 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا پشته، محله ندارد ، خیابان (امام خمینی(ره)) ، خیابان مصلی ، پلاک 3 ، طبقه همکف
  غلام نبی توحیدی فر 9155293437 9595114618 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا پشته، محله ندارد ، خیابان محمدرسول اله ، خیابان انقلاب ، پلاک 7 ، طبقه همکف
  فریدون توسلی 9158212305 9595117079 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا پشته، محله ندارد ، خیابان (امام خمینی(ره)) ، خیابان مصلی ، پلاک 3 ، طبقه همکف
  محسن بادفر 9910387379 9595154333 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا کوه آباد، کوچه ((غوث الدین شاه بیگی)) ، کوچه ((رسول میرزایی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد رحمتی قادرآبادی 9333187396 9593164434 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان پائین ولایت ، روستا محسن آباد، محله محسن اباد ، کوچه شهید گل محمدی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد صائم برآبادی 9159280496 9595159462 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، آبادی کرات، محله ندارد ، کوچه ((عبداله صائم)) ، کوچه خیام ، پلاک 0 ، طبقه همکف ، واحد 1
  نعمت علی محمدی فرمان آبادی 9159291547 9595174125 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا فرزنه، محله ندارد ، کوچه ((نعمت علی محمدی)) ، کوچه (مسجد صاحب الزمان) ، پلاک 0 ، طبقه همکف


  نام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
  شرکت بوتان 211900224 تایباد تاسیسات بوتان تایباد 211900218
  عامل توزیع  ادهم باب زن 9158156966 9593165082 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان پائین ولایت ، روستا کشکک، محله ندارد ، کوچه دهیاری 10 ، کوچه دهیاری ، پلاک 22 ، طبقه همکف
  اسداله درویش زاده 9158158823 9595174517 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا فرزنه، محله ندارد ، کوچه (رودخانه 1) ، کوچه ((محمد درویش زاده)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  سعید عظیمی 9907442670 9595154476 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا کوه آباد، کوچه ((خسروکریمی)) ، کوچه ((محموداکبری)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  عبدالرحمان شاکری 9304554602 9593164481 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان پائین ولایت ، روستا محسن آباد، محله محسن اباد ، کوچه ((ابراهیم ابدالی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف


  نام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
  شرکت پرسی ایران گاز 211900219 تایباد تاسیسات پرسی تایباد 211900221
  عامل توزیع  اسداله درویش زاده 9158158823 9595174517 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان کرات ، روستا فرزنه، محله ندارد ، کوچه (رودخانه 1) ، کوچه ((محمد درویش زاده)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  عبدالرحمان شاکری 9304554602 9593164481 استان خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بخش مرکزی ، دهستان پائین ولایت ، روستا محسن آباد، محله محسن اباد ، کوچه ((ابراهیم ابدالی)) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.