نام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
ساحل گاز کلات 211500105 درگز تاسیسات ساحل گاز درگز 211500106
عامل توزیعنام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
امیر افراسیابی 9013999745 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
بهروز پورسلطانی 9922916625 9497134171 استان خراسان رضوی ، شهرستان درگز ، بخش نوخندان ، شهر نوخندان، محله دبستان بهار ، کوچه اردیبهشت ، خیابان ابوعلی سینا ، پلاک 0 ، طبقه همکف
بهمن شیروانیان خادمانلو 9152012841 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
حمیدرضا قادریان چاوشلو 9153242814 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
داود شایسته تکاورابلق 9153815142 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
علی فیضی الهی 9153813709 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
مجید شیردل 9153599623 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
محمدابراهیم شکیبائی 9155233788 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
وحید قادریان چاپشلو 9156583633 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.