نام موزع نام خانوادگی
تلفن نام تاسیسات آدرس
  شرکت پخش گازمایع فرگاز محسن تقدمی
36228091 شرکت پخش گازمایع فرگاز

 مشهد :بلوار آزادی - آزادی 76 مقابا سه راه دانش

 

عامل توزیع  نام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
  ابراهیم بخشی 9157562522 9198813972 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله حضرت حجت عج ، خیابان شهید درودی 7 (شهید موسی پور 2) ، خیابان توس 39 (شهید یحیی موسی پور) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  احمد یعقوبی مقدم 9153591160 9366163623 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش گلبهار ، دهستان بیزکی ، روستا سرآسیاب، محله ندارد ، کوچه ((روح اله ذهابی)) ، کوچه (زمین خالی6) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  احیامحمد غلامی 9155116815 9186693635 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله سجاد ، خیابان سجاد 8 ، بلوار سجاد ، پلاک 164 ، پاساژ بهبودی ، طبقه اول
  امید غلامی 9153771865 9185333316 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله خاتم الانبیا (ص) ، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی ، بزرگراه آزادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  امیر اسلامی 9155009088 9196843999 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امیرالمومنین(ع) ، بلوار ولی عصر ، خیابان امیر 3 (ولیعصر4) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  امیر درزابی زاک 9156604109 9198116787 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ایثارگران ، بلوار توس ، خیابان توس 56 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  جواد اژدری 9301022658 9185333316 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله خاتم الانبیا (ص) ، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی ، بزرگراه آزادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسن اصغرزاده مطلق 9151179034 9197177043 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان طوس ، روستا کاظم آباد، محله ندارد ، خیابان توس 182 ، بلوار توس ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسن محمدی 9056571119 9366118776 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش گلبهار ، دهستان بیزکی ، روستا سلوگرد، محله ندارد ، کوچه داوطلب4/1 ، خیابان شهیدداوطلب ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسن کاظمی فرد 9154755421 9361448136 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش گلبهار ، شهر شهر جدید گلبهار، محله /گلبهار ، بلوار بهار ، خیابان خاوران [بهار 27] ، پلاک -20 ، طبقه همکف
  رسول رمضانی 9390376431 9355177143 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان میان ولایت ، آبادی کارخانه رب بهشتی، محله ندارد ، خیابان جاده سنتو ، خیابان فرعی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  سعید سالارتلکی 9366223517 9366118776 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش گلبهار ، دهستان بیزکی ، روستا سلوگرد، محله ندارد ، کوچه داوطلب4/1 ، خیابان شهیدداوطلب ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  سیدمهدی فتحی 9155197250 9196777777 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله حضرت ابوطالب(ع) ، بلوار شفا ، خیابان قائم 5 (شهیدچاوشی 4) ، پلاک 2 ، طبقه همکف
  صادق اژدری 9151161151 9185333316 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله خاتم الانبیا (ص) ، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی ، بزرگراه آزادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی امینی 9157865988 9361854985 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، شهر چناران، محله حاج نصیر ، کوچه ((صدر 4/1)) ، کوچه صدر 2 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علیرضا اژدری 9155185524 9198116787 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ایثارگران ، بلوار توس ، خیابان توس 56 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علیرضا زین الدین 9013848963 9197174317 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان طوس ، روستا منزل آباد، محله روبروی منزل آباد ، خیابان اصلی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی حشمتی 9153229157 9355179112 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان میان ولایت ، روستا روح آباد (چهارفصل )، محله روح آباد ، جاده مشهد-قوچان (کیلومتر15) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  فرامرز استانستی 9389077742 9716864569 استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله 17 شهریور ، کوچه 17 شهریور 29[شهید حسن فروتن] ، بن بست ((وردی)) ، پلاک -5 ، طبقه همکف
  کنیزرضا صفائی 9032163209 9355139179 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان میان ولایت ، روستا سلطان آباد، محله ندارد ، کوچه پاسگاه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  لیلا خیری 9928821300 9361813657 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، شهر چناران، محله حاجی نصیر ، میدان بعثت ، بلوار امام خمینی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محسن قدیریان نقندر 9331550184 9198171861 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ایثارگران ، خیابان آزادی 125 ، بزرگراه آزادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد حشمتی 9338290921 9355177143 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان میان ولایت ، آبادی کارخانه رب بهشتی، محله ندارد ، خیابان جاده سنتو ، خیابان فرعی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد حضرتی 9155818674 9361696292 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، شهر چناران، محله قلعه چناران ، خیابان امام خمینی ، خیابان بهورز ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد رستگار 9155123381 9185333316 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله خاتم الانبیا (ص) ، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی ، بزرگراه آزادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد سالارتلکی 9354632891 9185333316 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله خاتم الانبیا (ص) ، بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی ، بزرگراه آزادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد نخعی 9017723700 9363112086 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، دهستان رادکان ، روستا رادکان، محله ندارد ، خیابان خواجه نظام الملک ، بن بست خواجه نظام الملک 9 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمدرضا یکتا 9331590914 9363112086 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، دهستان رادکان ، روستا رادکان، محله ندارد ، خیابان خواجه نظام الملک ، بن بست خواجه نظام الملک 9 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  نورعلی برزن 9395144640 9361448136 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش گلبهار ، شهر شهر جدید گلبهار، محله /گلبهار ، بلوار بهار ، خیابان خاوران [بهار 27] ، پلاک -20 ، طبقه همکف
  کریم مجنون 9153189505 9361448136 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش گلبهار ، شهر شهر جدید گلبهار، محله /گلبهار ، بلوار بهار ، خیابان خاوران [بهار 27] ، پلاک -20 ، طبقه همکف
  نام موزع کدفروش موزع ناحیه نام تاسیسات کد فروش تاسیسات
  ساحل گاز کلات 211002376 مشهد_انبارشماره 2 ساحل گاز کلات 211003463

عامل توزیع  نام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
  ابوالفضل شهریاری چهچه 9157001015 9371163585 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا نفطه، محله نفطه ، کوچه صفرعلی صفرزاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  اسدالله رحیمی سیرزار 9153239072 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  ایرج ظهوراکرمی 9159969943 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  بهمن قاسمی نفطه 9159070839 9371163585 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا نفطه، محله نفطه ، کوچه صفرعلی صفرزاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حیدرقلی رستگاری 9153239135 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  خلیل فروغی اقداش 9159006218 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  رمضان ذالی قره تکان 9154161577 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  سیدمحمدعلی هاشمی بیدسوخته 9153211045 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  سیدامیرعلی هاشمی بیدسوخته 9153067741 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  علی خسروی قله زو 9158194516 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  علی رمضان پورایدلیکی 9159126703 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  علی اصغر بختیاری آبکمه 9158214125 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  قربان کشوری چرمی 9927760181 9371163585 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا نفطه، محله نفطه ، کوچه صفرعلی صفرزاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمدابراهیم شکیبائی 9155233788 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  محمدجان نجاتی برده 9155060412 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  محمدعلی نظریان سیرزار 9159166635 9197974895 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدفرامرزعباسی ، خیابان زمانه ، خیابان رسالت9(زمانه8) ، پلاک 247 ، طبقه اول
  محمدعلی محمددادی کالشور 9924953219 9371163585 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا نفطه، محله نفطه ، کوچه صفرعلی صفرزاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  مصطفی شرفی سیرزار 9159236099 9371159193 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا سیرزار، محله بالامحله ، کوچه شرفی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  هادی نوروزی زو 9150318431 9371163585 استان خراسان رضوی ، شهرستان کلات ، بخش مرکزی ، دهستان کبود گنبد ، روستا نفطه، محله نفطه ، کوچه صفرعلی صفرزاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف
Loading

تماس با ما:

مشهد - بلوار خیام - بلوار سجاد - خیابان جانباز جنوبی   

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه خراسان رضوی

کد پستی : 9187793120
شماره تلفن : 9-7630700-0513
شماره نمابر: 7630708-0513
مرکز پاسخگویی : 09627