عاملین توزیع بوتان  نام موزع نام خانوادگی تلفن نام تاسیسات آدرس
  شرکت بوتان مجتبی جلالیان
33554460 شرکت بوتان  مشهد:قبل از روستای تپه سلام - فرعی سمت چپ جنب ایستگاه راه آهن

عامل توزیع  نام نام خانوادگی شماره همراه کد پستی آدرس پستی
  امان اله طلوعی کالخونی 9155083949 9158179970 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدقربانی ، کوچه شهید مولاعباسی5[طبرسی 73] ، بلوار طبرسی شمالی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  امیر اسلامی 9155009088 9196843999 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امیرالمومنین(ع) ، بلوار ولی عصر ، خیابان امیر 3 (ولیعصر4) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  برات گل جانی امرودک 9151187258 9367111434 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان درز آب ، روستا امرودک، محله امردوک ، خیابان اصلی ، خیابان نامدار ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  جعفر آذرنیوه 9196606444 9197181803 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان طوس ، روستا باغون آباد، محله ندارد ، کوچه آزادی 141 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  جعفر قدرت طرقی 9055107589 9163856413 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله بهارستان ، بلوار سپاه ، خیابان شهیدفرجی 4 [سپاه 16] ، پلاک -118 ، طبقه همکف
  جمشید ترچین 9158227358 9167160014 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان میامی ، روستا تپه سلام، محله ندارد ، خیابان اصلی ، خیابان شهیدرجایی ، پلاک -4 ، طبقه همکف
  جواد آذرنیوه 9333418284 9197181803 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان طوس ، روستا باغون آباد، محله ندارد ، کوچه آزادی 141 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  جواد انضباطی 9155591165 9351116578 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان جاغرق ، روستا کنگ، محله ندارد ، خیابان فرعی کنگ ، کوچه شهید نیک سیرت ، پلاک 33 ، طبقه همکف
  جواد رحیمی 9155119126 9163748975 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله المهدی عج ، کوچه شهیدریاضی 11[شهیدنقیبی فرد14] ، خیابان شهیدعباسعلی نقیبی فرد[ش دایی6] ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسن رمضانی 9155684756 9354154341 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش احمد آباد ، دهستان سرجام ، روستا امیرآباد، محله بالاده ، کوچه حسین رمضانی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسن فروغی فر 9155059545 9195893197 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله عامل ، خیابان حرعاملی 40 (شهیدتقی ضروری ) ، خیابان حر عاملی ، پلاک 416 ، گاراژ عقاب ، طبقه همکف
  حسین اردلان 9152036383 9637154141 استان خراسان رضوی ، شهرستان سبزوار ، بخش روداب ، دهستان فروغن ، روستا دارین، محله دارینی ، کوچه زیرقلعه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسین اسمعیلی 9153078442 9168699676 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله محمدآباد ، خیابان شهید مهدی سعیدی ، خیابان 22بهمن 14 (شهیدسعیدی 3) ، پلاک 3 ، طبقه همکف
  حسین رحمانی 9159792414 9351185135 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان طرقبه ، روستا مایان سفلی، محله ندارد ، خیابان کنارجاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسین فرزندی 9921920136 9198914831 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله حجت حجت عج ، خیابان شهیدحسن زاده(شهیدشفایی نژاد9) ، کوچه شهیدحسن زاده12(توس43/23) ، پلاک 0 ، طبقه سوم
  حسین فیلمی 9153099235 9359118781 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان کنویست ، روستا جغری، محله جاده سیمان ، کوچه مسجد14 معصوم ، کوچه مخابرات ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسینعلی خالقی 9371492339 9167113398 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، شهر رضویه، محله رضویه// ، کوچه رضوان 6 ، خیابان آتش نشانی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسینعلی مهری 9156548875 9159767753 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله پورسینا ، خیابان پورسینا ، کوچه پورسینا 38 ، پلاک 1 ، طبقه همکف
  حمید یوسف نژادچادرنشین جفکانلو 9150015718 9375175541 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان پائین ولایت ، روستا شورک ملکی، محله رباط ماهی ، کوچه محسن پریزاد ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رحیم نادرپورخوری 9159030127 9358173385 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان تبادکان ، روستا خورسفلی، محله ندارد ، کوچه دم کال مغاک ، کوچه وسط قلعه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رضا باروئی 9153816099 9363167487 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، دهستان رادکان ، روستا مریچگان، محله رودخانه ، خیابان صاحب الزمان ، کوچه امام رضا 8 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رضا بخشی 9337154599 9165877351 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله پروین اعتصامی ، خیابان شهیدسلیمانی منش ، خیابان احزاب 5(سلیمانی منش 6) ، پلاک 427 ، طبقه همکف
  رضا رجائی 9153142179 9175757365 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدبهشتی ، خیابان شهید جهان آرا 5 [همت 8] ، بن بست ((لطفی)) ، پلاک 313 ، طبقه همکف
  رضاعلی گروهی 9038486249 9363134135 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، دهستان رادکان ، روستا گروه، محله رادکان ، کوچه شهید ابراهیم جاقوری 1 ، بن بست شهید ابراهیم جاقوری 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رمضانعلی رجائی 9151036270 9185844639 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله آبکوه ، بلوار شهیدآیت اله دستغیب ، بن بست ((میری)) ، پلاک 315 ، طبقه همکف
  روح اله غائبی 9379341466 9188819888 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله فرهنگ ، خیابان معلم 28 ، بلوار معلم ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  سجاد کدخدای بلقور 9157141571 9187133347 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله حجاب ، خیابان اندیشه48[ادیب35/4] ، خیابان ادیب 39 ، پلاک -6 ، ساختمان شماره 28 ، طبقه اول ، واحد 1
  سیدجواد حسینی شورچه 9152080164 9196694787 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله هدایت ، بلوار ابوطالب ، خیابان ابوطالب 80 ، پلاک 5 ، طبقه اول
  سیدحسن نقیبی 9155067418 9163983315 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله بهارستان ، خیابان شهید خاکستری ، بلوار ثامن ، پلاک 130 ، طبقه اول
  سیدحسین موسوی 9924957937 9377173478 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان کارده ، روستا گوشک اباد، محله کوشک آباد ، کوچه غلامعلی عاملی ، کوچه محمدعامل ، پلاک 11 ، طبقه همکف
  سیدخلیل حسینی محمودآبادی 9153592399 9375135311 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان پائین ولایت ، روستا قرنه سفلی، محله قرقی سفلی ، کوچه محمودکاظمی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  سیدحسن رجب پورجری خشک 9151203662 9375156769 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان پائین ولایت ، روستا کلاته منار، محله ندارد ، کوچه حسین سقاهی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  صفرعلی رجائی 9153076894 9194866969 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله هنرور ، خیابان شهیدآفتابی 5 [شهیدحسین نژاد 6] ، بن بست شهید آفتابی 5/7 ، پلاک -153 ، طبقه همکف
  عبداله واحدی 9158175112 9167160029 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان میامی ، روستا تپه سلام، محله ندارد ، خیابان امام حسین ، کوچه امام حسین 4 ، پلاک 624 ، طبقه همکف
  علی پیامی 9922005776 9364133651 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، دهستان چناران ، روستا اخلمدعلیا، محله ندارد ، کوچه شهیدسازگار ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی حاجی بابائی نقندر 9153234244 9184164698 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله رسالت ، خیابان افروز [آزاده 7/4] ، خیابان هاشمی رفسنجانی 11 [افروز 4] ، پلاک 7 ، طبقه اول
  علی قوی 9158105751 9355185461 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان میان ولایت ، روستا قلعه سیاه (رضویه )، محله قلعه سیاه ، کوچه شیردل ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی کاظمی فرد 9154882815 9355158898 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان میان ولایت ، روستا چهچه، محله چهچهه ، کوچه وسطقله ، کوچه حمام ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی منصوری 9158031859 9165136896 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ایوان ، خیابان شهیدرجایی ، خیابان شهیدرجایی 13 ، پلاک 0 ، طبقه اول
  علی اصغر سوارتقی آباد 9159185947 9378153454 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان آبروان ، روستا گیامی، محله گیاهی ، کوچه آبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی اکبر سلیمان زاده 9155118329 9359118781 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان کنویست ، روستا جغری، محله جاده سیمان ، کوچه مسجد14 معصوم ، کوچه مخابرات ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علیرضا زارعی 9153259714 9355196949 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان میان ولایت ، روستا ریحان، محله کیلومتر 20جاده سنتو ، خیابان ولیعصر3 ، خیابان ولیعصر ، پلاک 12 ، طبقه دوم
  علی اصغر چاره ساز 9058574023 9194974878 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ایثارگران ، خیابان ایثارگران 19/2 [ایثارگران21/1] ، خیابان ایثارگران 19 [شهیدچراغچی 18] ، پلاک 273 ، طبقه همکف
  عیسی خداترس طرقی 9155030408 9358187667 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان تبادکان ، آبادی شهرک صنعتی مشهد (کلات )، محله شهرک صنعتی مشهد (کلات ) ، بلوار کارگر شمالی ، میدان کوشش ، پلاک 2.005 ، طبقه همکف
  غلامرضا ترابی 9155143840 9177153913 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله سرافرازان ، خیابان دلاوران 19[شهیداحمدزاده 2] ، خیابان دلاوران 17[شهید دلشاد 8] ، پلاک 30 ، طبقه همکف
  غلامرضا زحمتی 9055699002 9157747981 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ابوذر ، خیابان میثم جنوبی 13[وحید16] ، خیابان وحید16/7 ، پلاک 227 ، طبقه همکف
  فرامرز استانستی 9389077742 9716864569 استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله 17 شهریور ، کوچه 17 شهریور 29[شهید حسن فروتن] ، بن بست ((وردی)) ، پلاک -5 ، طبقه همکف
  مجید زکی پور 9394147007 9159173868 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدباهنر ، کوچه انتهاحر90 ، کوچه شهیدظفری 24 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد حسن زاده کلاه بخش 9153008285 9359185002 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان کنویست ، روستا دستگردان، محله ژ1ستگردان ، خیابان اصلی ، کوچه آبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد حقوق دان 9153289372 9375141624 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان پائین ولایت ، روستا کلاته عبدل، محله کلاته قدم ، خیابان اصلی ، پلاک 32 ، طبقه همکف
  محمد شبرنگی پایه 9159169794 9365158141 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش گلبهار ، دهستان گلمکان ، روستا کلاته پایه، محله کلاته پایه ، کوچه ((باغ 3)) ، کوچه شهید محبوب 2 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد علی نژاد 9153234859 9351183735 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان طرقبه ، روستا مایان علیا، محله ندارد ، خیابان ورودی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد فتحی گاه 9156517812 9368154644 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، دهستان بق مج ، روستا گاه، محله ندارد ، کوچه نسترن 3 ، کوچه نسترن 1 ، پلاک 0 ، طبقه اول ، واحد 1
  محمد فرزان 9153230668 9351183394 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان طرقبه ، روستا مایان علیا، محله ندارد ، کوچه کوه ، کوچه بالاکوه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمدابراهیم رستمی نسب 9155019673 9163813787 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله سیدی ، خیابان شهید محمدی فرد [شهیدحقیقی 7] ، خیابان خلج 22 [شهیدمحمدی فرد 11] ، پلاک 60 ، طبقه همکف
  محمدامیر خجسته سیستانی 9155179700 9173745519 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امام رضا(ع) ، خیابان شلمچه [خرمشهر 9] ، خیابان شلمچه 5[عین خوش 16] ، پلاک 53 ، طبقه همکف
  محمدحسن خجسته سیستانی 9306088597 9173735443 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امام رضا(ع) ، خیابان عین خوش [خرمشهر 11] ، خیابان عین خوش 16[شلمچه 5] ، پلاک 64 ، طبقه همکف
  محمدحسین فروغی فر 9155120198 9194765855 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدمطهری ، بلوار شهید کریمی [عبدالمطلب 14] ، بلوار حرعاملی ، پلاک 0 ، گاراژ عصاران ، طبقه همکف
  محمدرضا رحمانیان جاوید 9155120198 9198113111 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امام هادی (ع) ، خیابان آزادی 97 (توس 52) ، کوچه توس 52/22 (شهیدحشمتی2) ، پلاک 22 ، طبقه همکف
  محمدرضا یادگار 9156930037 9149153318 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان تبادکان ، روستا دهرود، محله 10 متری سماورسازان ، خیابان علی اکبرزواری ، کوچه شهیدامیرتیموری ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمود جان قربانیان 9157049487 9377155311 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان کارده ، روستا مارشک، محله ندارد ، کوچه جوادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمود ولی خانی 9389856436 9167916598 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله چهنو ، خیابان شهیدصدرشمالی ، خیابان شهیدصدرشمالی8(شهیدصدوقی 5/5) ، پلاک 33 ، طبقه همکف
  مختار سلیمانی 9155146877 9351178745 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان طرقبه ، روستا کلاته آهن، محله ندارد ، خیابان /کلاته آهن ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  مصطفی بخشی 9159019554 9165877351 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله پروین اعتصامی ، خیابان شهیدسلیمانی منش ، خیابان احزاب 5(سلیمانی منش 6) ، پلاک 427 ، طبقه همکف
  مهدی سلیمانی 9158201440 9175763586 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدبهشتی ، خیابان پارس 12 [همت 7] ، بن بست ((جلال نژاد)) ، پلاک 253 ، طبقه همکف
  مهدی نازی فیض آباد 9155065287 9188689441 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله زیباشهر ، خیابان استقلال 1 ، خیابان آزادی44[آموزگارشهیدرجایی6] ، پلاک 12 ، طبقه همکف
  مهدی انتظام 9158955688 9167694975 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شیرودی ، خیابان مصلی 17(شهید رجبعلی شاهدی) ، خیابان شهیدرستمی 33 (مصلی 15/2) ، پلاک 35 ، طبقه همکف
  موسی غلامی 9105609182 9375137351 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان پائین ولایت ، روستا کوه سفیدسفلی، محله ندارد ، کوچه غلامرضابایذیدی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  نصرالله بشارتیان 9055061157 9194813111 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله هنرور ، بلوار عبدالمطلب ، بلوار ابوطالب ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  نعمت اله یزدان شناس خور 9158178720 9358171354 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان تبادکان ، روستا خورعلیا، محله ندارد ، کوچه آخرقلعه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  هادی عرب 9151571007 9165167146 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله طرق ، کوچه صاحب الزمان 4/10 ، خیابان صاحب الزمان 4 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  امیر اسلامی 9155009088 9196843999 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امیرالمومنین(ع) ، بلوار ولی عصر ، خیابان امیر 3 (ولیعصر4) ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  برات گل جانی امرودک 9151187258 9367111434 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان درز آب ، روستا امرودک، محله امردوک ، خیابان اصلی ، خیابان نامدار ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  جعفر آذرنیوه 9196606444 9197181803 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان طوس ، روستا باغون آباد، محله ندارد ، کوچه آزادی 141 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  امان اله طلوعی کالخونی 9155083949 9158179970 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدقربانی ، کوچه شهید مولاعباسی5[طبرسی 73] ، بلوار طبرسی شمالی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  جعفر قدرت طرقی 9055107589 9163856413 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله بهارستان ، بلوار سپاه ، خیابان شهیدفرجی 4 [سپاه 16] ، پلاک -118 ، طبقه همکف
  جمشید ترچین 9158227358 9167160014 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان میامی ، روستا تپه سلام، محله ندارد ، خیابان اصلی ، خیابان شهیدرجایی ، پلاک -4 ، طبقه همکف
  جواد آذرنیوه 9333418284 9197181803 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان طوس ، روستا باغون آباد، محله ندارد ، کوچه آزادی 141 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  جواد انضباطی 9155591165 9351116578 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان جاغرق ، روستا کنگ، محله ندارد ، خیابان فرعی کنگ ، کوچه شهید نیک سیرت ، پلاک 33 ، طبقه همکف
  جواد رحیمی 9155119126 9163748975 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله المهدی عج ، کوچه شهیدریاضی 11[شهیدنقیبی فرد14] ، خیابان شهیدعباسعلی نقیبی فرد[ش دایی6] ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسن رمضانی 9155684756 9354154341 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش احمد آباد ، دهستان سرجام ، روستا امیرآباد، محله بالاده ، کوچه حسین رمضانی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسن فروغی فر 9155059545 9195893197 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله عامل ، خیابان حرعاملی 40 (شهیدتقی ضروری ) ، خیابان حر عاملی ، پلاک 416 ، گاراژ عقاب ، طبقه همکف
  حسین اردلان 9152036383 9637154141 استان خراسان رضوی ، شهرستان سبزوار ، بخش روداب ، دهستان فروغن ، روستا دارین، محله دارینی ، کوچه زیرقلعه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسین رحمانی 9159792414 9351185135 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان طرقبه ، روستا مایان سفلی، محله ندارد ، خیابان کنارجاده ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسین فرزندی 9921920136 9198914831 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله حجت حجت عج ، خیابان شهیدحسن زاده(شهیدشفایی نژاد9) ، کوچه شهیدحسن زاده12(توس43/23) ، پلاک 0 ، طبقه سوم
  حسین فیلمی 9153099235 9359118781 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان کنویست ، روستا جغری، محله جاده سیمان ، کوچه مسجد14 معصوم ، کوچه مخابرات ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسینعلی خالقی 9371492339 9167113398 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، شهر رضویه، محله رضویه// ، کوچه رضوان 6 ، خیابان آتش نشانی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  حسینعلی مهری 9156548875 9159767753 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله پورسینا ، خیابان پورسینا ، کوچه پورسینا 38 ، پلاک 1 ، طبقه همکف
  حمید یوسف نژادچادرنشین جفکانلو 9150015718 9375175541 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان پائین ولایت ، روستا شورک ملکی، محله رباط ماهی ، کوچه محسن پریزاد ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رحیم نادرپورخوری 9159030127 9358173385 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان تبادکان ، روستا خورسفلی، محله ندارد ، کوچه دم کال مغاک ، کوچه وسط قلعه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رضا باروئی 9153816099 9363167487 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، دهستان رادکان ، روستا مریچگان، محله رودخانه ، خیابان صاحب الزمان ، کوچه امام رضا 8 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رضا بخشی 9337154599 9165877351 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله پروین اعتصامی ، خیابان شهیدسلیمانی منش ، خیابان احزاب 5(سلیمانی منش 6) ، پلاک 427 ، طبقه همکف
  رضا رجائی 9153142179 9175757365 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدبهشتی ، خیابان شهید جهان آرا 5 [همت 8] ، بن بست ((لطفی)) ، پلاک 313 ، طبقه همکف
  رضاعلی گروهی 9038486249 9363134135 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، دهستان رادکان ، روستا گروه، محله رادکان ، کوچه شهید ابراهیم جاقوری 1 ، بن بست شهید ابراهیم جاقوری 3 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  رمضانعلی رجائی 9151036270 9185844639 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله آبکوه ، بلوار شهیدآیت اله دستغیب ، بن بست ((میری)) ، پلاک 315 ، طبقه همکف
  روح اله غائبی 9379341466 9188819888 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله فرهنگ ، خیابان معلم 28 ، بلوار معلم ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  سجاد کدخدای بلقور 9157141571 9187133347 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله حجاب ، خیابان اندیشه48[ادیب35/4] ، خیابان ادیب 39 ، پلاک -6 ، ساختمان شماره 28 ، طبقه اول ، واحد 1
  سیدجواد حسینی شورچه 9152080164 9196694787 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله هدایت ، بلوار ابوطالب ، خیابان ابوطالب 80 ، پلاک 5 ، طبقه اول
  سیدحسن نقیبی 9155067418 9163983315 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله بهارستان ، خیابان شهید خاکستری ، بلوار ثامن ، پلاک 130 ، طبقه اول
  سیدحسین موسوی 9924957937 9377173478 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان کارده ، روستا گوشک اباد، محله کوشک آباد ، کوچه غلامعلی عاملی ، کوچه محمدعامل ، پلاک 11 ، طبقه همکف
  سیدخلیل حسینی محمودآبادی 9153592399 9375135311 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان پائین ولایت ، روستا قرنه سفلی، محله قرقی سفلی ، کوچه محمودکاظمی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  سیدحسن رجب پورجری خشک 9151203662 9375156769 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان پائین ولایت ، روستا کلاته منار، محله ندارد ، کوچه حسین سقاهی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  صفرعلی رجائی 9153076894 9194866969 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله هنرور ، خیابان شهیدآفتابی 5 [شهیدحسین نژاد 6] ، بن بست شهید آفتابی 5/7 ، پلاک -153 ، طبقه همکف
  عبداله واحدی 9158175112 9167160029 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان میامی ، روستا تپه سلام، محله ندارد ، خیابان امام حسین ، کوچه امام حسین 4 ، پلاک 624 ، طبقه همکف
  علی پیامی 9922005776 9364133651 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، دهستان چناران ، روستا اخلمدعلیا، محله ندارد ، کوچه شهیدسازگار ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی قوی 9158105751 9355185461 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان میان ولایت ، روستا قلعه سیاه (رضویه )، محله قلعه سیاه ، کوچه شیردل ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی کاظمی فرد 9154882815 9355158898 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان میان ولایت ، روستا چهچه، محله چهچهه ، کوچه وسطقله ، کوچه حمام ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی منصوری 9158031859 9165136896 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ایوان ، خیابان شهیدرجایی ، خیابان شهیدرجایی 13 ، پلاک 0 ، طبقه اول
  علی اصغر سوارتقی آباد 9159185947 9378153454 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش رضویه ، دهستان آبروان ، روستا گیامی، محله گیاهی ، کوچه آبادی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی اکبر سلیمان زاده 9155118329 9359118781 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان کنویست ، روستا جغری، محله جاده سیمان ، کوچه مسجد14 معصوم ، کوچه مخابرات ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  علی اصغر چاره ساز 9058574023 9194974878 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ایثارگران ، خیابان ایثارگران 19/2 [ایثارگران21/1] ، خیابان ایثارگران 19 [شهیدچراغچی 18] ، پلاک 273 ، طبقه همکف
  غلامرضا ترابی 9155143840 9177153913 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله سرافرازان ، خیابان دلاوران 19[شهیداحمدزاده 2] ، خیابان دلاوران 17[شهید دلشاد 8] ، پلاک 30 ، طبقه همکف
  غلامرضا زحمتی 9055699002 9157747981 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله ابوذر ، خیابان میثم جنوبی 13[وحید16] ، خیابان وحید16/7 ، پلاک 227 ، طبقه همکف
  فرامرز استانستی 9389077742 9716864569 استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر بیرجند، محله 17 شهریور ، کوچه 17 شهریور 29[شهید حسن فروتن] ، بن بست ((وردی)) ، پلاک -5 ، طبقه همکف
  مجید زکی پور 9394147007 9159173868 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدباهنر ، کوچه انتهاحر90 ، کوچه شهیدظفری 24 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد شبرنگی پایه 9159169794 9365158141 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش گلبهار ، دهستان گلمکان ، روستا کلاته پایه، محله کلاته پایه ، کوچه ((باغ 3)) ، کوچه شهید محبوب 2 ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد علی نژاد 9153234859 9351183735 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان طرقبه ، روستا مایان علیا، محله ندارد ، خیابان ورودی ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمد فتحی گاه 9156517812 9368154644 استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، دهستان بق مج ، روستا گاه، محله ندارد ، کوچه نسترن 3 ، کوچه نسترن 1 ، پلاک 0 ، طبقه اول ، واحد 1
  محمد فرزان 9153230668 9351183394 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان طرقبه ، روستا مایان علیا، محله ندارد ، کوچه کوه ، کوچه بالاکوه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمدابراهیم رستمی نسب 9155019673 9163813787 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله سیدی ، خیابان شهید محمدی فرد [شهیدحقیقی 7] ، خیابان خلج 22 [شهیدمحمدی فرد 11] ، پلاک 60 ، طبقه همکف
  محمدامیر خجسته سیستانی 9155179700 9173745519 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امام رضا(ع) ، خیابان شلمچه [خرمشهر 9] ، خیابان شلمچه 5[عین خوش 16] ، پلاک 53 ، طبقه همکف
  محمدحسن خجسته سیستانی 9306088597 9173735443 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امام رضا(ع) ، خیابان عین خوش [خرمشهر 11] ، خیابان عین خوش 16[شلمچه 5] ، پلاک 64 ، طبقه همکف
  محمدحسین فروغی فر 9155120198 9194765855 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شهیدمطهری ، بلوار شهید کریمی [عبدالمطلب 14] ، بلوار حرعاملی ، پلاک 0 ، گاراژ عصاران ، طبقه همکف
  محمدرضا رحمانیان جاوید 9155120198 9198113111 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله امام هادی (ع) ، خیابان آزادی 97 (توس 52) ، کوچه توس 52/22 (شهیدحشمتی2) ، پلاک 22 ، طبقه همکف
  محمدرضا یادگار 9156930037 9149153318 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان تبادکان ، روستا دهرود، محله 10 متری سماورسازان ، خیابان علی اکبرزواری ، کوچه شهیدامیرتیموری ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  محمود ولی خانی 9389856436 9167916598 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله چهنو ، خیابان شهیدصدرشمالی ، خیابان شهیدصدرشمالی8(شهیدصدوقی 5/5) ، پلاک 33 ، طبقه همکف
  مختار سلیمانی 9155146877 9351178745 استان خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، بخش طرقبه ، دهستان طرقبه ، روستا کلاته آهن، محله ندارد ، خیابان /کلاته آهن ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  مصطفی بخشی 9159019554 9165877351 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله پروین اعتصامی ، خیابان شهیدسلیمانی منش ، خیابان احزاب 5(سلیمانی منش 6) ، پلاک 427 ، طبقه همکف
  مهدی نازی فیض آباد 9155065287 9188689441 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله زیباشهر ، خیابان استقلال 1 ، خیابان آزادی44[آموزگارشهیدرجایی6] ، پلاک 12 ، طبقه همکف
  مهدی انتظام 9158955688 9167694975 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله شیرودی ، خیابان مصلی 17(شهید رجبعلی شاهدی) ، خیابان شهیدرستمی 33 (مصلی 15/2) ، پلاک 35 ، طبقه همکف
  نصرالله بشارتیان 9055061157 9194813111 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله هنرور ، بلوار عبدالمطلب ، بلوار ابوطالب ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  نعمت اله یزدان شناس خور 9158178720 9358171354 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، دهستان تبادکان ، روستا خورعلیا، محله ندارد ، کوچه آخرقلعه ، پلاک 0 ، طبقه همکف
  هادی عرب 9151571007 9165167146 استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله طرق ، کوچه صاحب الزمان 4/10 ، خیابان صاحب الزمان 4 ، پلاک 0 ، طبقه همکف


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.