تلفن

 

آدرس جایگاه

 

نوع جایگاه

 

جایگاه

 

نام شهر

 

کد جایگاه

9153083188

بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه حافظ

 

تک منظوره

باشکوهی

مشهد

101

9153163374

میدان فردوسی - ابتدای بلوار قرنی

تک منظوره

پزشکی

مشهد

102

9151824797

چناران حاشیه کمربندی

تک منظوره

جم چناران

مشهد

103

9155088629

سی و پنج کیلومتری جاده مشهد - فریمان

تک منظوره

سنگ بست

مشهد

104

09151442001

بلوار مصلی - مصلی 2

تک منظوره

نیشان طوس

مشهد

105

09153142528

خیابان خواجه ربیع - خواجه ربیع 92

تک منظوره

خواجه ربیع

مشهد

106

9155034819

خیابان 17 شهریور

تک منظوره

17 شهریور

مشهد

107

9155005803

طلاب - خیابان مجلسی

تک منظوره

طلاب

مشهد

108

09153115861

طرقبه

دومنظوره

طرقبه

مشهد

109

9151153690

باغچه - ملک آباد

تک منظوره

خطیب

مشهد

110

9153108110

خیابان خسروی نو

تک منظوره

نمایی

مشهد

111

9153108110

پایانه مسافربری

دو منظوره

ترمینال

مشهد

112

9151014602

میدان تلویزیون

تک منظوره

کامرانفر

مشهد

113

09153112346

آزاد شهر - بلوار معلم - نبش معلم 27

تک منظوره

ابراهیمی

مشهد

114

9151160798

سه راه آب و برق ابتدای بلوار دانشجو

تک منظوره

فرهنگیان

مشهد

115

9151155152

قاسم آباد - فلاحی 21

تک منظوره

امیری

مشهد

116

91451135589

بلوار پیروزی

تک منظوره

پیروزی

مشهد

117

9155108278

بلوار توس - مقابل پارک پردیس

تک منظوره

کوهی

مشهد

118

9155133930

بعد از سه راهی فردوسی حاشیه جاده سمت راست

دومنظوره

علی آبادی

مشهد

119

91511557599

بعد از چناران به سمت قوچان

دومنظوره

حکیم آباد

مشهد

120

9158295363

بزرگراه یکصدمتری جنب میدان بار رضوی

دومنظوره

آزادی

مشهد

121

9159809370

جاده سیمان - رسالت 100

دومنظوره

جلالیان

مشهد

122

9153010580

پنج تن - پیچ تلگرد جنب بوستان بسیج

تک منظوره

علی نژاد

مشهد

123

9151824740

جاده قدیم قوچان مقابل کمپوت صابری

دومنظوره

سلطانی

مشهد

124

9151156359

ابتدای امام هادی

تک منظوره

دینی

مشهد

125

9151154105

کمربندی جاده مشهد به نیشابور بینالود

دو منظوره

تکریمی

مشهد

126

9153025817

کیلومتر 5 جاده کلات

تک منظوره

عدالتیان

مشهد

127

915125182

بلوار طبرسی - طبرسی 56

تک منظوره

طبرسی

مشهد

128

9151251893

خیابان بهار - بین تقی آباد و چهار راه استانداری

تک منظوره

بهار

مشهد

129

9151062403

بلوار 75 متری رضوی جنب روستا کنویس

تک منظوره

فرخنده نژاد

مشهد

130

9151158850

قلعه ساختمان شهرک شهید رجایی جنب پارک رجاء

تک منظوره

جواد سازگار

مشهد

131

9151237470

شاندیز

تک منظوره

شاندیز

مشهد

132

9151157515

بین پل قائم و میدان استقلال

تک منظوره

پهلوان

مشهد

133

9153135084

انتهای بلوار صبا - سیدی

تک منظوره

سیدی(صبا)

مشهد

134

9151063141

بزرگراه فجر نرسیده به میدان بار نوغان

دو منظوره

فجر

مشهد

135

9153118828

بزرگراه امام علی

تک منظوره

نوروزی (ثمره)

مشهد

136

9153137092

ملک آباد سمت چپ جاده

تک منظوره

فاطمی

مشهد

137

9155021852

بلوار توس نرسیده به توس یک

تک منظوره

دکترمحمودی

مشهد

138

9159246280

جاده قوچان - پیچ ساغروان

تک منظوره

جلالیان نسب

مشهد

139

9153152875

ابتدای فدک

تک منظوره

جهانی پور

مشهد

140

9153106530

رباط سفید تربت حیدریه

تک منظوره

رباط سفید

مشهد

141

9153135084

نرسیده به بهشت رضا

تک منظوره

ثامن

مشهد

142

9153115009

شهرک صنعتی طرق - جنب پایانه بار

دو منظوره

بهینه کوثر

مشهد

143

9153060493

کلات

دو منظوره

نادرکلات

مشهد

144

9153238633

میدان جهاد - بلوار نامجو - نامجو 18

تک منظوره

ارمغان بهشت طوس

مشهد

145

9153096005

بزرگراه خاتم -روبروی شرکت رینگ سازی مشهد

تک منظوره

منتظر تربتی

مشهد

146

9153112992

گلبهار

تک منظوره

نصیری گلبهار

مشهد

147

9153065937

نبش عبدالمطب 30

تک منظوره

مینائی

مشهد

148

9155118639

نبش حر عاملی 47

تک منظوره

ره پیما

مشهد

149

9151153596

بلوار مصلی - مصلی 30 - پشت بازار خشکبار

تک منظوره

نادر

مشهد

150

9151679015

بلوار میثاق بعد از میثاق 21

تک منظوره

میثاق

مشهد

151

9151012022

بزرگراه شهید کلانتری نرسیده به شهر سنگ

تک منظوره

محمدزاده

مشهد

152

9155197200

بلوار پیروزی - روبروی دلاوران 11

تک منظوره

حسینیان

مشهد

153

9153091656

خواجه ربیع نبش بهمن 46

تک منظوره

فخرایی

مشهد

154

9155010671

پنجتن

تک منظوره

پنج تن- غلامی

مشهد

155

9155080753

کیلومتر 23 مشهد - سرخس

تک منظوره

توکل

مشهد

156

9151115908

پیروزی 59

تک منظوره

بهاری

مشهد

157

9155149165

جاده آسیایی میدان کشاورز

تک منظوره

آل رسول قیاسی-آقایی

مشهد

158

9155177245

انتهای بلوار صبا - سیدی

تک منظوره

کاووسی

مشهد

159

9157154462

ج قدیم قوچان -کاظم آباد

تک منظوره

خطیب - کاظم آباد

مشهد

160

9153104685

الهیه

تک منظوره

سلیمی

مشهد

161

9153137409

سید رضی - نبش سید رضی 43

تک منظوره

اخترشناس

مشهد

162

9155020341

چهار راه مقدم طبرسی - روبروی امدادی

تک منظوره

قرشی

مشهد

163

9151115840

حاشیه صد متری- بابانظر 86

تک منظوره

مجاور

مشهد

164

9153107264

عبدالمطب 58

تک منظوره

خجسته

مشهد

165

9153152540

کیلومتر 4 جاده شاندیز

دو منظوره

راحمی

مشهد

166

9155012742

 

دو منظوره

زاوین کلات

مشهد

168

 

کیلومتر 120 جاده کلات - زاوین

دو منظوره

خطیب

مشهد

169

9153052968

شهرک عسکریه

تک منظوره

نمایی

مشهد

170

9156475044

خیابان امام رضا

تک منظوره

ترمینال

مشهد

171

 

لیست جایگاههای تربت جام

 

تلفن

 

آدرس جایگاه

 

نوع جایگاه

 

جایگاه

 

نام شهر

 

کد جایگاه

52225114

تربت جام -میدان بسیج جنب ناحیه

 

تک منظوره

شاهرخ

تربت جام

301

52221998

تربت جام -بلوار امام خمینی جنب دادگستری

 

دومنظوره

سادات الحسینی

تربت جام

302

52229700

تربت جام -ک 3جاده مشهد

دومنظوره

جاغوری

تربت جام

307

52241057

تربت جام-خ شهید بهشتی-نبش خ امت

دومنظوره

صالح آباد

تربت جام

308

53223700

جاده تربت جام -سرخس کیلومتر183 شهر صالح آباد

دومنظوره

شرکتی

تربت جام

-

 

35کیلومتری تربت جام - نصرآباد

دومنظوره

نصرآباد

تربت جام

-

 

15کیلومتر بعد از تربت جام

دومنظوره

نیل آباد

تربت جام

-

 

 

دومنظوره

سمیع آباد

تربت جام

-

لیست جایگاههای نیشابور

تلفن

 

آدرس جایگاه

 

نوع جایگاه

 

جایگاه

 

نام شهر

 

کد جایگاه

0551-4523276

ک 20جاده قدیم نیشابور -سبزوار-بخش تحت جلگه

 

دومنظوره

شیرازپور

نیشابور

201

0551-6611907

نیشابور -بلوار کمربندی-روبروی 17شهریورجنب نیروی انتظامی

تک منظوره

بینالود

نیشابور

202

05143224909

کیلومتر26 جاده نیشابور -مشهد بخش زبرخان

دومنظوره

زرندی

نیشابور

203

0551-2218050

نیشابور -بلوار آزادگان-ابتدای جاده مشهد

دومنظوره

صحرانورد

نیشابور

204

0551-3211400

نیشابور -سیمتری طالقانی

تک منظوره

وصال

نیشابور

205

0551-4613409

کیلومتر 33جاده جدید نیشابور -سبزوار-بخش تحت جلگه

دومنظوره

امین

نیشابور

206

0551-3210652

کمربندی نیشابور سبزوار-روستای دهنو خالصه روبروی جاده نیروگاه برق

دومنظوره

عطار

نیشابور

207

0551-3223950

شهر قدمگاه -بخش زبرخان

دومنظوره

(نوبهاری )قدمگاه

نیشابور

208

4356357

نیشابور-کیلومتر35جاده قدیم سبزوار-همت آباد

دومنظوره

عابدی

نیشابور

209

0552-4223442

نیشابور-کیلومتر24جاده کاشمر-عشق آباد

دومنظوره

عشق آباد

نیشابور

210

 

روستای اسحاق آباد - 15 کیلومتر بعد از نیشابور

دومنظوره

اسحاق آباد

نیشابور

211

 

23کیلومترمانده به نیشابور

دومنظوره

مجتمع طلوع

نیشابور

212

 

ابتدای جاده کاشمر

دومنظوره

وحدت

نیشابور

213

52243011

 

نیشابور -بلوا رجمهوری اسلامی نبش ناحیه

دومنظوره

خیام

نیشابور

214

 

نیشابور - بلوار جانبازان - ابتدای جاده کارخانه آسفالت سازی

دومنظوره

توکلی

نیشابور

215

 

 

دومنظوره

فروشندگی

نیشابور

-

 

روستای گلبو سفلی

دومنظوره

فروشندگی

نیشابور

-

 

 

فروشندگی

فروشندگی

نیشابور

-

 


  • محیط زیست

    احترام به طبیعت احترام به زندگیست و احترام به زندگی احترام به خالق است .

  • حدیث

    امام رضا علیه السلام فرمود: روزی کم را اندک نشمارید ، که از روزی بسیار محروم می مانید.

Loading

تماس با ما:

مشهد - بلوار خیام - بلوار سجاد - خیابان جانباز جنوبی   

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه خراسان رضوی

کد پستی : 9187793120
شماره تلفن : 9-7630700-0513
شماره نمابر: 7630708-0513
مرکز پاسخگویی : 09627