ردیف ناحیه شهر نام جایگاه مالک جایگاه نوع جایگاه تلفن تلفن مسئول آدرس
1 تایباد تایباد سوم خرداد تایباد شهرداری تایباد تک منظوره - 9370228162 تایباد-میدان ورودی شهر-کمربندی سمت راست-جنب پست برق
2 تایباد تایباد میدان جهاد شهرداری تایباد تک منظوره - 9155284434 تایباد-میدان جهاد
3 تایباد باخرز انصاری فر انصاری فر تک منظوره 9151264152 9156151882 شهرستان باخرز-ورودی شهر
4 تربت جام تربت جام شاهرخ1 شاهرخ دو منظوره 05282221998 9155285718 تربت جام جنب دادگستری
5 تربت جام تربت جام شاهرخ 2 شاهرخ دو منظوره 9155825718 5282221998 تربت جام-جنب دادگستری
6 تربت جام تربت جام سادات حسینی سادات حسینی دو منظوره - 9151282022 تربت جام کیلومتر 3 جاده مشهد
7 تربت جام تربت جام ترمینال شهرداری تربت جام تک منظوره 05282238762 09124258154 تربت جام-میدان ترمینال
8 تربت جام تربت جام حافظ شهرداری تربت جام تک منظوره - 09124258154 تربت جام-خ حافظ
9 درگز درگز شهرداری درگز شهرداری درگز تک منظوره 45222200 3578685 خیابان امام خمینی خیابان صیاد شیرازی بعد از میدان صیاد
10 درگز نوخندان شهرداری نوخندان شهرداری نوخندان تک منظوره 5825423400 - نوخندان-جاده ورودی شهر
11 سرخس سرخس شهید مهاجر سرخس پالایشگاه گاز سرخس تک منظوره 3002283-4 9153162316 سرخس-پالایشگاه سرخس
12 سرخس سرخس شهرداری سرخس شهرداری سرخس تک منظوره - 9158943165 سرخس-میدان شهید چشک-انتهای بلوار امام رضا(ع) شرقی
13 فریمان قلندرآباد عاقبتی عاقبتی دو منظوره 5126223500 9151195950 قلندر آباد- پمپ بنزین عاقبتی
14 فریمان فریمان آسیایی آسیایی دو منظوره 9153144382 9158017145 فریمان ابتدای جاده تربت جام
15 فریمان فریمان توکلی توکلی دو منظوره 5126230600 9151116894 فریمان خیابان امام خمینی پمپ بنزین
16 فریمان فرهادگرد شهرداری فرهادگرد شهرداری فرهادگرد تک منظوره 9159148059 9155155403 فرهاد گرد -ورودی شهر
17 فریمان فریمان شهرداری فریمان شهرداری فریمان تک منظوره - 9155064522 فریمان-کمربندی -مقابل فرمانداری
18 فریمان فرهادگرد نصرت پور نصرت پور دو منظوره 5126273111 9155008928 محور مشهد - فریمان کیلومتر 55 سمت راست نرسیده به شهر فرهاد گرد
19 قوچان قوچان سلطانی سلطانی دو منظوره 5812211655 9153199129 قوچان -پمپ بنزین سلطانی حاشیه جاده مشهد
20 قوچان قوچان مددی مددی دو منظوره 5812241533 9155082483 خروجی شهر قوچان پمپ بنزین مددی
21 قوچان قوچان نوری زاده نوری زاده تک منظوره 5812232933 9151832163 خراسان _ قوچان _ جاده سنتو _ روبروی سپاه پاسداران _ نمانیدگی سایپا
22 قوچان قوچان نوری زاده 2 نوری زاده تک منظوره - 09159824902 خراسان _ قوچان _ به سمت شیروان بعد از میدان دوم- جنب تالار معین
23 قوچان قوچان شهرداری امام رضا(ع) قوچان شهرداری قوچان تک منظوره - 9159812677 قوچان-کمربندی مدرس جنب نیروگاه(امام رضا)
24 قوچان قوچان باهنر شهرداری قوچان تک منظوره - 9159812677 قوچان-بلوار بسیج
25 مرکزی مشهد علیشاهی علیشاهی تک منظوره 9155120571 9155120571 مشهد-صدمتری -جنب میدان فهمیده
26 مرکزی مشهد تلویزیون شرکت گاز تک منظوره - 9153056376 مشهد-نبش میدان تلویزیون
27 مرکزی ملک آباد ملک آباد جنوبی(فاطمی) فاطمی دو منظوره 9153109980 . کیلومتر 35 جاده مشهد نیشابور-شهر ملک آباد-ضلع جنوبی جاده
28 مرکزی مشهد پدافند هوایی پدافند هوایی تک منظوره 3444845 - مشهد-صدمتری(بزرگراه غدیر)-بعد از بلوار فرودگاه-پدافند هوایی
29 مرکزی شاندیز ثامن(عباس پناه) عباس پناه-احمدیان تک منظوره 5124373636 9153018864 مشهد-جاده شاندیز-بعد از ویرانی-جاده حسن آباد-نبش ثامن 2
30 مرکزی مشهد تعاونی زندانها(ادیب) تعاونی زندانها تک منظوره 36629674 9153083043 مشهد-حاشیه بزرگراه امام علی (ع)-نبش ادیب جنوبی1
31 مرکزی چناران شهرداری چناران شهرداری چناران تک منظوره 5826231450 9356049494 چناران حاشیه جاده قوچان
32 مرکزی مشهد قائم شرکت گاز تک منظوره 0511-6047067 - مشهد - میدان قائم
33 مرکزی مشهد جاهد شهر شهرداری مشهد تک منظوره 35130440 9158212782 مشهد-بلوار میثاق -نرسیده به میدان نمایشگاه
34 مرکزی مشهد جهانی پور جهانی پور دو منظوره 37633459 9357477225 مشهد-صدمتری (بزرگراه فجر)-حدفاصل میدان فهمیده و م خیام-نبش فدک 23
35 مرکزی مشهد هنر شهرداری مشهد تک منظوره 8661719-20 9159925581 مشهد-بلوار وکیل آباد انتهای بلوار آب و برق-م هنر
36 مرکزی بینالود امام رضا(بینالود) امینی-تکریمی دو منظوره - 9153177628 کیلومتر 75 جاده مشهد-نیشابور
37 مرکزی چناران جم چناران صالحی دو منظوره 5826222800 9151824797 چناران-خروجی به سمت مشهد
38 مرکزی رباط سفید ابراهیمی رباط سفید ابراهیمی-پهلوان دو منظوره 5123663878 9155080753 رباط سفید-جایگاه بنزین پهلوان
39 مرکزی مشهد آزادی تعاونی کارمندان نفت دو منظوره 9158608817 3714600 مشهد-بلوار صد متری(بزرگراه غدیر)-نرسیده به میدان بار رضوی
40 مرکزی مشهد سازگار-محمد رسول الله سازگار دو منظوره 9151065537 3726450 مشهد-بلوار حر(جاده سرخس) بین آتش نشانی وبوستان رجایی
41 مرکزی مشهد خواجه ربیع بشیر دو منظوره 7313008 3722200 مشهد-خیابان خواجه ربیع-نرسیده به میدان امام حسین(ع)
42 مرکزی مشهد دینی دینی دو منظوره 6653313 9158127396 مشهد-اول جاده قوچان جنب بیمارستان رضوی
43 مرکزی مشهد طوس-کوهی کوهی دو منظوره 6910145 9151154227 مشهد-جاده قدیم قوچان-بعد از میدان معراج
44 مرکزی مشهد شرکتی 1-سعد آباد شرکت پخش دو منظوره 7298009 - مشهد-ابتدای خیابان آبکوه
45 مرکزی مشهد راه ابریشم-فرخنده نژاد 1 فرخنده نژاد دو منظوره 3781300 9151158850 مشهد-جاده کنه ییست-خیابان 70 متری رضوی به طرف سرخس
46 مرکزی مشهد علینژاد علینژاد دو منظوره 2594140 9159024504 مشهد-صدمتری(بزرگراه همت)-میدان فجر- پل صدمتری- جنب بوستان بسیج- پیچ تلگرد
47 مرکزی مشهد عدالتیان عدالتیان دو منظوره 2605745 9151125182 کیلوتر 5 جاده مشهد- کلات
48 مرکزی مشهد صبا-سیدی امین زاده-اهراری دو منظوره 3812945-6 9155007661 مشهد-بلوار صبا
49 مرکزی ملک آباد خطیب خطیب دو منظوره 5123523343 9355351397 اتوبان باغچه - مشهد- نیشابور - کیلومتر40
50 مرکزی مشهد جلالیان نسب جلالیان نسب دو منظوره 2469399 9153152875 کیلومتر 30 جاده مشهد -قوچان-پیچ ساغروان
51 مرکزی مشهد نویدآوران سلطانی دو منظوره 2677660 9158080318 مشهد-جاده قدیم قوچان-نرسیده به کال زرکش
52 مرکزی مشهد شرکتی 4 گوهر نگار طوس دو منظوره 33822316-38539305-38518326 9153052968 مشهد-شهرک عسکریه-جنب انبار نفت شماره 2
53 مرکزی مشهد منتظر تربتی 1 عباسعلی منتظر تربتی دو منظوره 6515827 09151089413 مشهد-جاده سنتو(جاده مشهد-قوچان) -منزل آباد
54 مرکزی بینالود ایران خودرو ایران خودرو تک منظوره - - مشهد- شهرک بینالود- کیلومتر 50 جاده مشهد به نیشابور- سایت ایران خودرو
55 مرکزی بینالود بینالود شرکت عمران بینالود تک منظوره - 9155201631 کیلومتر 75 جاده مشهد- نیشابور مقابل شهر جدید بینالود
56 مرکزی چناران ذبیحی 1 ذبیحی تک منظوره - 9151826550 چناران- ورودی شهر از سمت قوچان - فلکه جلال
57 مرکزی چناران ذبیحی 2 ذبیحی تک منظوره - 9151826550 چناران- ورودی شهر از سمت قوچان - فلکه جلال
58 مرکزی شاندیز شهرداری شاندیز شهرداری شاندیز تک منظوره - 9153122400 شاندیز-بلوار میرزا جواد تبریزی
59 مرکزی طرقبه طرقبه شهرداری طرقبه تک منظوره 5224222142 9153234362 شهرستان طرقبه، تقاطع خیابان 8 متری و 45 متری
60 مرکزی گلبهار گلبهار شهرداری گلبهار تک منظوره 08138260435 09010668140-09373120186 جاده آسیایی-ابتدای بلوار گلبهار- سمت چپ جنب پمپ بنزین
61 مرکزی مشهد ابراهیم آباد شهرداری مشهد تک منظوره 6513043 9357815059 کیلومتر 5 جاده قدیم قوچان ، توقفگاه اتوبوسرانی ابراهیم آباد
62 مرکزی مشهد اندیشه 1 شهرداری مشهد تک منظوره 9363196599 6623301 مشهد-بلوار اندیشه -روبروی سرزمین موجهای آبی
63 مرکزی مشهد بوستان بسیج شهرداری مشهد تک منظوره 2150152 9157987850 مشهد-صدمتری (بزرگراه همت)-پنج تن-روبروی بوستان بسیج
64 مرکزی مشهد پایانه 1 شهرداری مشهد تک منظوره - 9384685600 بلوار عدل خمینی- انتهای خیابان سرداور - حاشیه کمربندی و لشگر 77
65 مرکزی مشهد حافظ شهرداری مشهد تک منظوره 9156156911 8649744 مشهد-بلوار حافظ وکیل آباد-جنب میدان اول
66 مرکزی مشهد حجاب شهرداری مشهد تک منظوره 6221663 9159755912 مشهد-بلوار حجاب - انتهای حجاب 59
67 مرکزی مشهد خدمات موتوری شهرداری مشهد تک منظوره - 9370536969 مشهد-بالاتر از پل حافظ ، جنب خدمات موتوری شهرداری
68 مرکزی مشهد سیدی -خلج 1 شهرداری مشهد تک منظوره - 9105590020 مشهد-جاده خلج - اراضی سیدی - توقفگاه اتوبوسرانی
69 مرکزی مشهد خیبر شهرداری مشهد تک منظوره - 9159133946 مشهد-انتهای بلوار خیام شمالی-سمت چپ-جنب پارک
70 مرکزی مشهد سرافرازان شهرداری مشهد تک منظوره 8212548 9156156911 مشهد-بلوار سرافرازان
71 مرکزی مشهد سرخس شهرداری مشهد تک منظوره 3714708 9353764119 مشهد-بلوار حر(جاده سرخس)
72 مرکزی مشهد شریعتی شهرداری مشهد تک منظوره - 9159076013 مشهد-بلوار شریعتی
73 مرکزی مشهد عسکریه شهرداری مشهد تک منظوره 3822133 9159923161 مشهد- شهرک عسگریه ، جنب آتشنشانی
74 مرکزی مشهد قطارشهری 1 شهرداری مشهد تک منظوره - 9155090907 مشهد-انتهای خیابان نخریسی ، جنب کارگاه قطار شهری
75 مرکزی مشهد گلشور شهرداری مشهد تک منظوره 2565749 9158972027 مشهد-صدمتری(بزرگراه همت)-نرسیده به خیابان شهید مفتح - توقفگاه اتوبوسرانی
76 مرکزی مشهد محمدیه 1 شهرداری مشهد تک منظوره - 9368677747 مشهد-بلوار الهیه -بلوار محمدیه
77 مرکزی مشهد معراج 1 شهرداری مشهد تک منظوره 6910317 9155238388 مشهد-جاده قدیم قوچان ، میدان معراج ، جنب پایانه مسافربری شماره 2
78 مرکزی مشهد نخودک 1 شهرداری مشهد تک منظوره 7523835 9155084253 مشهد-بزگراه فجر بین میدان امام حسین و سپاد ، مقابل ابوطالب تعمیرگاه اتوبوسرانی نخودک
79 مرکزی مشهد وحدت 1 شهرداری مشهد تک منظوره - 09151253710 مشهد-بلوار سرخس-سرخس 3
80 مرکزی مشهد همت 1 شهرداری مشهد تک منظوره 32700355 09370536969 مشهد-ضلع جنوبی بزرگراه همت و ضلع شمال شرقی بوستان بسیج-نبش همت 33
81 مرکزی ملک آباد ملک آباد شمالی شهرداری ملک آباد تک منظوره 5123523335 9153053598 سه راهی باغچه ملک آباد ( ضلغ شمالی )
82 مرکزی مشهد ناصریه شهرداری مشهد تک منظوره - 9151091150 مشهد-بلوار خواجه ربیع-بلوار ناصری-جنب پارک ربیع
83 مرکزی مشهد میثاق 1 شهرداری مشهد تک منظوره - 9357762511 مشهد-بلوار 75 متری میثاق- میثاق 32- پایانه غرب
84 مرکزی مشهد نخودک 2 -قدس شهرداری مشهد تک منظوره 7539040 9155084253 مشهد-بزگراه فجر بین میدان امام حسین و سپاد ، مقابل ابوطالب تعمیرگاه اتوبوسرانی نخودک
85 مرکزی مشهد سیدی- خلج 2 شهرداری مشهد تک منظوره - 9391171038 انتهای خیابان سیدی جاده خلج جنب ایستگاه CNG
86 مرکزی مشهد مجموعه سازی طوس مجموعه سازی طوس تک منظوره 5128323450 9151118707 کیلومتر 35 جاده مشهد قوچان
87 مرکزی مشهد تاکسیرانی 1 شرکت تعاونی تاکسیرانی تک منظوره 3366420 9399507687 مشهد-بلوار سرخس-خ شهدای تاکسیرانی
88 مرکزی مشهد میثاق 2 شهرداری مشهد تک منظوره - 9357762511 مشهد-بلوار 75 متری میثاق- میثاق 32- پایانه غرب
89 مرکزی مشهد پایانه 2 شهرداری مشهد تک منظوره - 9384685600 مشهد-بلوار عدل خمینی- انتهای خیابان سرداور - حاشیه کمربندی و لشگر 77
90 مرکزی مشهد معراج 3-delta شهرداری مشهد تک منظوره 6910317 9354619583 مشهد-جاده قدیم قوچان ، میدان معراج ، جنب پایانه مسافربری شماره 2
91 مرکزی مشهد مؤذنی مؤذنی تک منظوره 2770980 9156238672 مشهد-صدمتری فجر-نرسیده به پمپ بنزین-نبش کوچه شهید اسدی
92 مرکزی مشهد فخرایی فخرایی دو منظوره 37497174 09397147060-09151198096 کیلومتر 3 جاده مشهد کلات
93 مرکزی مشهد اصغری اصغری تک منظوره 9361030171 9361030171 مشهد-بلوار توس-توس 75/1
94 مرکزی مشهد منتظر تربتی-محمد منتظر تربتی-محمد تک منظوره 0511-6510460 9155226866 مشهد-جاده سنتو(بزرگراه آزادی) بعد از میثاق-آزادی 135
95 مرکزی مشهد قادری قادری تک منظوره 9151222248 - مشهد -صدمتری-بزرگراه همت-انتهای بلوار میامی
96 مرکزی مشهد خطیب محمد تقی خطیب دو منظوره - 9151104612 مشهد-بلوار طوس-کاظم آباد-مقابل پاسگاه-نبش کوچه شهید قاسم پور
97 مرکزی مشهد منتظر تربتی 2 عباسعلی منتظر تربتی دو منظوره 6515827 9364299371 مشهد-جاده سنتو(جاده مشهد-قوچان) -منزل آباد
98 مرکزی مشهد مشایخی-ثامن الائمه مشایخی دو منظوره 3534459-60 09155190209 مشهد-جاده فریمان-جاده بهشت رضا
99 مرکزی مشهد زورمند باغدار زورمند باغدار تک منظوره 5244744 9151100498 مشهد-بلوار میثاق-بین 10 و 12
100 مرکزی مشهد کاووسی کاووسی دو منظوره - 9366865115 مشهد-بلوار صبا - جنب شهرک ابوذر
101 مرکزی مشهد قطار شهری 2 شهرداری مشهد تک منظوره 0511-3448588 9155090907 مشهد-انتهای خیابان نخریسی ، جنب کارگاه قطار شهری
102 مرکزی مشهد تعاونی سنگ بست شرکت تعاونی سنگ بست دو منظوره - 09151161542 جاده مشهد-فریمان-روستای سنگ بست
103 مرکزی مشهد معراج 2-lmf شهرداری مشهد تک منظوره 36910317 9155238388 مشهد-جاده قدیم قوچان ، میدان معراج ، جنب پایانه مسافربری شماره 2
104 مرکزی مشهد همت 2 شهرداری مشهد تک منظوره - 9370536969 مشهد-صد متری(بزرگراه همت) -جنب بوستان بسیج
105 مرکزی مشهد اندیشه 2 شهرداری مشهد تک منظوره - 9153200344 مشهد-بلوار اندیشه -روبروی سرزمین موجهای آبی
106 مرکزی مشهد وحدت 2 شهرداری مشهد تک منظوره - 09151253710 مشهد-بلوار سرخس-سرخس 3
107 مرکزی مشهد محمدیه 2 شهرداری مشهد تک منظوره - 9368677747 مشهد-بلوار الهیه -بلوار محمدیه
108 مرکزی مشهد محمدیه 3 شهرداری مشهد تک منظوره - 9368677747 مشهد-بلوار الهیه -بلوار محمدیه
109 مرکزی مشهد رحمانیه 1 شهرداری مشهد تک منظوره - 9372929697 مشهد-میدان میثاق-بلوار مجیدیه-بلوار صادقیه- صادقیه 3
110 مرکزی مشهد رحمانیه 2 شهرداری مشهد تک منظوره - 9372929697 مشهد-میدان میثاق-بلوار مجیدیه-بلوار صادقیه- صادقیه 4
111 مرکزی مشهد رحمانیه 3 شهرداری مشهد تک منظوره - 9372929697 مشهد-میدان میثاق-بلوار مجیدیه-بلوار صادقیه- صادقیه 5
112 مرکزی مشهد تاکسیرانی 2 شرکت تعاونی تاکسیرانی تک منظوره 3366420 9399507687 بلوار سرخس-خ شهدای تاکسیرانی
113 مرکزی مشهد راه ابریشم-فرخنده نژاد 2 فرخنده نژاد دو منظوره - 09151158850 مشهد-جاده کنه ییست-خیابان 70 متری رضوی به طرف سرخس
114 مرکزی مشهد سازگار-گلخطمی (مصطفی خمینی) محمد سازگار تک منظوره - 9155144900 مشهد-صد متری-بزرگراه غدیر-قبل از بلوار حر
115 مرکزی مشهد علیرضایی مرجان علیرضایی تک منظوره 09105583100 09151117557 مشهد بلوار توس ، حدفاصل توس 88-90 ،
116 نیشابور نیشابور ارگ جنوبی شهرداری نیشابور تک منظوره 5512230331 9151531156 نیشابور-ارگ جنوبی(بلوار طالقانی)
117 نیشابور نیشابور کفکدک شهرداری نیشابور تک منظوره 5512249980 9159525709 کفکدک جاده کاشمر بلوار شهید سرایانی
118 نیشابور نیشابور عطار آتشگاهی دو منظوره 05143210652 9155516322 جاده نیشلبور به سبزوار-فاصله از شرکت پخش نیشابور 10 کیلومتر
119 نیشابور نیشابور شرکتی شرکت نفت دو منظوره 9153820132 5522243011 نیشابور-جنب شرکت پخش فرآورده های نفتی
120 نیشابور نیشابور صحرانورد صحرانورد دو منظوره 05142218050 9151115134 نیشابور-جاده نیشابور به مشهد-روبروی ایران خودرو
121 نیشابور قدمگاه خجسته نوبهاری دو منظوره 9378665278 5523223950 قدمگاه-پمپ بنزین خجسته-نوبهاری
122 نیشابور فیروزه شیرازپور رحیمی دو منظوره 5512216450 9153525351 نیشابور جاده قدیم سبزوار کیلومتر 15
123 نیشابور خرو شهرداری خرو شهرداری خرو تک منظوره - 9331515790 کیلومتر 15 جاده نیشابور -مشهد-ورودی شهر خرو
124 نیشابور دررود شهرداری درود شهرداری درود تک منظوره - 9153515898 ورودی شهر دررود
125 نیشابور نیشابور 22بهمن شهرداری نیشابور تک منظوره 5522218401- 5522211575 نیشابور خیابان 22بهمن شرقی - انتهای خیابان سمت جنوب ، پارکینگ اتوبوسرانی
126 نیشابور نیشابور هنربخش هنربخش تک منظوره 5522217464 9153101663 نیشابور - بلوار آزادگان - نبش جاده فیل خانه
127 نیشابور نیشابور فضل شهرداری نیشابور تک منظوره - 9367322070 نیشابور-بلوار فضل
128 نیشابور قدمگاه شهرداری قدمگاه شهرداری قدمگاه تک منظوره 09153525314 09151531156 کیلومتر 21 جاده نیشابور مشهد-ورودی شهر قدمگاه
129 نیشابور فیروزه شهر فیروزه شهرداری فیروزه تک منظوره - 9153522687 کیلومتر 11 جاده قدیم نیشابور-شهر فیروزه بلوار بعثت
130 نیشابور نیشابور اتوبوسرانی 1 شهرداری نیشابور تک منظوره 0551-2218380 9359525935-09153525314 نیشابور-اتوبوسرانی شهرداری ترمینال مسافری
131 مرکزی چناران آقایی آقایی دو منظوره 05146131358 09155896240-09150033006 وردی شهر چناران - به طرف قوچان - سمت راست

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.