معرفی منطقه

استان خراسان رضوی به عنوان یکی از وسیع ترین استانهای کشور ، به دلیل وجود بارگاه ملکوتی   ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه السلام ونیز همجواری با کشورهای ترکمنستان وافغانستان از نظر معنوی وجغرافیایی دارای اهمیت زیادی درسطح کشور می باشد. بر همین اساس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی که وظیفه خطیر تامین وتوزیع انواع فراورده های بنزین ، نفت گاز ، نفت سفید ، نفت کوره، گاز مایع وسوختهای هوایی جهت مصارف بخشهای مختلف حمل ونقل، صنعت، گرمایشی و...وارائه خدمات مطلوب به مسافرین و زائرین گرامی را بر عهده داشته و نقشی کلیدی در صنعت نفت ودر میان سایر مناطق شرکت پخش ایفا می نماید.

تاریخچه منطقه

ناحیه مشهد درسال1320 ابتدا در محل انبار نفت شماره 1واقع در چهارراه مقدم طبرسی تحت عنوان شرکت نفت ایران وانگلیس تشکیل گردید سپس همزمان با ملی شدن صنعت نفت تحت عنوان شرکت نفت ایران ناحیه خراسان شروع به فعالیت نموده است. ناحیه خراسان ازسال 1340 الی 1345 به منطقه ای که شامل : خراسان بزرگ ، سیستان وبلوچستان بوده تبدیل می گردد. این منطقه درسال 1364 مجدداً به ناحیه ودر سال 1365 به منطقه تغییر عنوان می دهد.

درحال حاضر پس از تقسیم شدن استان خراسان به 3 استان رضوی شمالی جنوبی ، کماکان خراسان رضوی یکی از  وسیع ترین استانهای کشور شناخته می شود وجود بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا ( ع ) مشهد را بعنوان پایتخت معنوی ایران مطرح نموده وهمجواری با کشورهای ترکمنستان وافغانستان ویژگی خاصی به این استان داده است .

 خراسان رضوی از نقطه نظر شرکت ملی پخش به سه منطقه  خراسان رضوی ، تربت حیدریه ، سبزوارتقسیم میشود.

 خراسان رضوی شامل نواحی مرکزی قوچان نیشابور تربت جام درگز سرخس فریمان وتایباداست شهرستانهای چناران کلات -طرقبه وشاندیز-شهر فیروزه نیز تحت پوشش این منطقه  می باشند.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.